Komunikace a PR


Předáme vaše informace právě tomu publiku, které je ocení. Snadno, plynule, ověřenými kanály.

Návrh komunikační strategie

Neplýtváme energií tam, kde o vaši komunikaci nikdo nestojí. Zaměřujeme ji na publikum, u kterého má šanci na úspěch.

Co získáte?

 • Vytvoříme komplexní komunikační strategii vaší společnosti na míru.
 • V úvahu vezmeme cílové publikum, vhodné komunikační kanály i další aspekty.
 • Žádný krok nebude do neznáma. Všechna naše doporučení se budou doplňovat a povedou k cíli.
 • U návrhu to skončit nemusí. Navrženou strategii klidně i zrealizujeme.

Externí a interní komunikace

Řekneme za vás cokoli, co si budete přát. Lidem ve vaší firmě, vašim zákazníkům i široké veřejnosti.

Co získáte?

 • Navrhneme strukturu a vhodné kanály interní i externí komunikace.
 • Doporučíme formu i obsahové linky vašich sdělení.
 • Sjednotíme styl vaší komunikace.
 • Když budete chtít, převezmeme na sebe i komunikaci samotnou. Zbyde vám tak víc sil na vaši vlastní práci.

Komunikace na sociálních sítích

Ovládáme všechny ty facebooky, instagramy i další sociální sítě. Rádi na nich povedeme firemní komunikaci místo vás.

Co získáte?

 • Vymazlíme vaše komunikační kanály a bude je spravovat moderním způsobem.
 • Vybudujeme a rozšíříme komunitu vašich příznivců, která na vás nedá dopustit.
 • Se zájemci o vaše produkty a služby budeme navazovat vztahy a se stávajícími a věrnými zákazníky je upevníme.
 • Ušetříme vám spoustu času, který byste jinak vyplýtvali reagováním na komentáře a zprávy.

Grafická firemní komunikace

Každá společnost musí nějak vypadat. K tomu jí jednoduše pomůže grafická firemní komunikace.

Co získáte?

 • Budete mít jednotnou vizuální stránku vlastní firmy nebo značky.
 • Vaše online i offline materiály budou přívětivé a zajímavé už na první pohled.
 • Navrhneme pro vás i jednotlivé grafické prvky (např. logo).
 • Naučíme vás, jak se vším dál pracovat, nebo to na vaše přání pravidelně vezmeme do svých rukou.

Brandové kampaně

Uděláme z vaší značky lovebrand, aby se k vám vaši zákazníci rádi vraceli a stále přicházeli i další, noví.

Co získáte?

 • Navrhneme celistvou kampaň, jejímž cílem bude vybudovat mezi lidmi povědomí o vaší značce.
 • Když budete chtít, celou ji krůček po krůčku zrealizujeme.
 • Seznámíme potenciální zákazníky s vaší značkou a upevníme pozitivní vztah, který už k ní mají ti stávající. Nebo přesvědčíme vaše odpůrce, že vlastně vůbec nejste zlí.
 • Podpoříme vás na našich vlastních médiích se stotisícovými návštěvami měsíčně.

Krizová komunikace

Občas se prostě nedaří. Sepíšeme za vás vysvětlení, tiskovou zprávu nebo zklidníme vášně na sociálních sítích.

Co získáte?

 • Nedokážeme místo vás krizi zabránit, ale naučíme vás, jak komunikovat, aby měla co nejmenší dopady a ztráty.
 • Ukážeme vám, co si počít s „hejtry“ a jejich nenávistnými komentáři na sociálních sítích.
 • Zjistíme si od vás potřebné informace a problémy uhasíme sami.

HR nábor

Vytvoříme vám komunikační materiály pro nábor nových pracovníků, kterým se bude jen těžko odolávat.

Co získáte?

 • Zanalyzujeme cílovou skupinu, kterou by vaše nabídka mohla zaujmout.
 • Vytvoříme komunikační materiály, z nichž se dozví to nejdůležitější.
 • Povedeme náborovou kampaň na sociálních sítích.
 • Vynasnažíme se vás spojit s lidmi, kteří o práci u vás budou stát.